Skip to main content

Home

Disclaimer Advanced Sonic Monitoring

Advanced Sonic Monitoring B.V. (hierna te duiden als ASM) stelt het zeer op prijs dat u geïnteresseerd bent in haar producten en dat u een bezoek brengt aan haar met zorg samengestelde internetsite.

Hoewel wij ons uiterste best doen de informatie op de internetsite van ASM zo accuraat en actueel mogelijk te houden, zijn wijzigingen in (technische) specificaties, modellen, prijzen, afbeeldingen, uitvoeringen of enige andere informatie op de site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de website kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan ASM en/of haar leveranciers. Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van ASM.

Elke vorm van communicatie, via deze internetsite, gericht aan ASM of haar medewerkers wordt gezien als vrij van eigendomsrechten. ASM behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

De door ASM verzonden informatie per email is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het vermenigvuldigen, verspreiden, openbaar maken en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.