Skip to main content

Over ons

Een breed spectrum van (precisie) reinigingstoepassingen worden al sinds de 50-er jaren ondersteund met ultrasoon energie waarmee er cavitatie wordt opgewerkt in een reinigingsmedium.  

Deze opgewekte cavitatie in een ultrasoon reinigingsproces is echter een moeilijk te meten fenomeen omdat het afhankelijk is van vele factoren. Een adequate meetmethode was dan ook tot voor kort niet beschikbaar; er wordt gewerkt met o.a. aluminiumfolie, indicatoren en ampullen welke verkleuren om de effectiviteit te bepalen. Een veelal toegepaste kwaliteitsvergelijking is om de hoeveelheid ultrasoon energie uit te drukken in een elektrische eenheid gerelateerd aan het volume, dit terwijl het cavitatie-effect is gebaseerd op druk.

Wij treden op als partner van Onda Corporation – USA, wereldwijd toonaangevend op het gebied van akoestische meetinstrumenten. Met deze instrumenten kunnen de frequentie, druk en een cavitatiemeting worden uitgevoerd om de kritische parameters te kunnen vastleggen en daarmee het inzicht te vergroten en een reproduceerbaar reinigingsproces te bewerkstelligen. 

Deze meting kan worden uitgevoerd naar een standaard zoals opgesteld door het NPL (National Physical Laboratory):

IEC TS 63001:2019 provides a technique of measurement and evaluation of ultrasound in liquids for use in cleaning devices and equipment.